Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: https://rosmera.ru/collection/shtangentsirkuli-spetsialnye/product/shtangentsirkul-spets-shtssts-2-20-150-002-gub175-dlya-izm-rasst-mu-tsentrami-otverstiy-s-konich-izm-vstavkami-i-podvizhnoy-izm-gub-poverka